נוכחות הורית ותפישת ההערכה העצמית של הילד

הדימוי העצמי ובטחונו של ההורה ביכולתו לבצע את משימות ההורות מהווים נדבך נוסף בהשפעת המשפחה על הסיכוי של הילד להפוך למבוגר בעל בטחון עצמי ותחושת מסוגלות. נוכחות הורית וחוללות עצמית הנם שני מושגים נוספים הקשורים לסגנון הסמכות ההורית.

הדימוי העצמי ובטחונו של ההורה ביכולתו לבצע את משימות ההורות מהווים נדבך נוסף בהשפעת המשפחה על הסיכוי של הילד להפוך למבוגר בעל בטחון עצמי ותחושת מסוגלות. נוכחות הורית וחוללות עצמית הנם שני מושגים נוספים הקשורים לסגנון הסמכות ההורית. המשמעות של להיות הורה נוכח פירושו להיות מישהו עם מחשבות ורצונות משל עצמו. רק כאשר יש לילדים נוכחות שכזו הם יכולים ללמוד לתקשר, לחוש בטוחים ולעמוד במשימות. הורה שמשמש כהד למשאלות ילדו עוזב אותו בריק בין-אישי (עומר 2000).
חוללות עצמית היא אמונתו של האדם ביכולתו לפעול ולהשפיע על אירועים בחייו (Bandura 1989), והיא קשורה למידה שבה הורים תופסים את עצמם כמסוגלים לבצע מטלות שונות הקשורות לתפקיד ההורי באופן מיטבי ואפקטיבי (Teti 1991). לפי תיאורית החוללות העצמית
(Self-efficacy) (Bandura 1989) חוללות הורית באה לידי ביטוי הן בידע ספציפי בנוגע להתנהגויות הכלולות בגידול ילדים והן במידת הביטחון בביצוע ההתנהגויות הנדרשות.
נשמח לקבל מכם הערות, הארות, הצעות, שאלות ורעיונות.